no related item

شنونده: 5
دریافت: 49
بازدید: 1314

فروردین|96

11

15:0

فرهنگنامه

اقتباس در هنرهای نمایشی

ایران صدا : در این برنامه به بررسی مفهوم اقتباس و اقتباس در هنرهای نمایشی می پردازیم.

کارشناس/مهمان: احمد خالصي, امين خرمي,  

در فرهنگ دهخدا آمده است که :اقتباس در لغت به‎معنای «پاره آتش گرفتن، نور گرفتن، فایده گرفتن و دانش فراگرفتن از کسی» بوده و در اصطلاح علم بدیع «آوردن آیه قرآن یا مضمونی از احادیث در نظم و نثر بدون اشاره به اینکه از کجا نقل شده»، و یا حتّی «نقل کردن و گرفتن مطلبی از کتاب یا روزنامه» را اقتباس می‎گویند.
تعریفی که امروزه از انطباق و بازنویسی ارائه می‌شود بیشتر به کل یک متن اشاره دارد و به تدوین دوباره یک اثر گفته می‌شود که بدون دخل و تصرّف در درونمایه و محتوا صورت می‌گیرد و هدف آن متناسب کردن نوشته با مخاطبان خاصّی است.
گروهی نیز بازنویسی را بیشتر مربوط به تعدیل ساختار متون کهن می‌دانند، "به‌گونه‌ای که کهنگی و دشواری زبان و سبک قدیم از آنها گرفته می‌شود".
در بازنویسی هرگاه درونمایه با رویکردی متفاوت نسبت به متن اصلی عرضه شود به آن بازآفرینی گویند
اصطلاح اقتباس تا قبل از قرن ششم وجود نداشت. اگرچه در الفهرست به کتاب المقتبس از مدائنی و کتاب دیگری از مرزبانی اشاره شده است، معلوم نیست که مراد از کلمه اقتباس در این دو تصنیف همان معنای اصطلاحی بوده باشد.
صنعت ترجمه را در کتب بدیع، به این امر اختصاص داده اند که مابین شعرا و ادبیای قدیم معمول بوده است که مضمون شعری را از زبان عربی به نظم فارسی یا از فارسی به نظم عربی نقل می کرده اند و این عمل مخصوصاً در صورت که شاعر مترجم استادی به خرج داده و تمام مضمون و معنی یک بیت را در یک بیت گفته از جهت بلاغت و پروراندن مضمون و فکر،ترجمه از اصل بهتر درآمده باشد؛نه تنها جزو سرقات شمرده نمی شد بلکه هنری است بسیار گرانقدر که جزو محاسن و صنایع بدیعی و از دلایل قدرت طبع و نیروی استادی شاعر سخندان در هردو زبان است.
تذکر همای:«چنان نیست که به محض اینکه اندک تشابه لفظی یا تقارب فکری و معنوی مابین دو گوینده مشاهده کردیم آن را را بر ترجمه و اقتباس حمل کنیم.چراکه ممکن است در طبع حساس و روح الهام گیردو شاعر استاد و دور از یکدیگر و در دو زبان و دونقطه متقاطر جهان،یک فکر و یک مضمون القاء شده باشد و جمله ای را هم مشابه یکدیگر ترکیب و تلفیق نموده باشند.
گفتنی است این برنامه پیش از شبکه رادیویی صدای آشنا پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: ويدا بابالو

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : مرضيه طبرستاني,

گوینده : زهرا تقي ملا,

نویسنده : سعيد اسلام زاده,

کلید واژه : اقتباس هنري, اقتباس, اقتباس در تئاتر, اقتباس در هنرهاي نمايشي,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

51':45"

 

51':45" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon