no related item

شنونده: 6
دریافت: 32
بازدید: 1628

فروردین|96

13

11:0

آسمان هنر

تأثیر هنر قدسی در فرهنگ

ایران‌صدا: امر قدسی حاكی از تجلی عوالم برتر در ساحت‌های نفسانی و مادی هستی است.

کارشناس/مهمان: محمدعلي رجبي عضو پيوسته فرهنگستان هنر, دکتر حسين ياوري عضو گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر,  

آنچه انسان را به عالم روحانی باز می‌گرداند نیز نشان از تقدس دارد، چه، تنها آنچه از عالم روحانی نزول یافته می‌تواند محمل صعود به آن قرار گیرد. بنابراین، امر قدسی از تجلی اعجازگونه امر روحانی در مادی و آسمانی در زمین حكایت می‌كند؛ طنینی غیبی است كه انسان خاكی را به منشأ الهی خویش متذكر می‌شود.
پیش از بحث پیرامون اشكال ویژه هنر دینی در طول تاریخ فرهنگ ایرانی، ضروری است كه رابطه میان هنر قدسی و یك شیوه مذهبی خاص، و نیز پیوند هنر با حلقه‌های راز آموزی، نظیر فرقه‌های صوفیه، بیشتر روشن شود. چون هنر قدسی پلی میان عوالم مادی و روحانی است، از مذهب ویژه مرتبط با خود قابل تفكیك نیست. وجود هنر قدسی یا سرودخوانی مذهبی، به صورت مجرد، همان قدر بعید و غیرقابل تصور است كه «نگارش» كتاب مقدس بدون الهام از آسمان. هنر مقدس هندو، بودایی و اسلامی وجود دارد اما چیزی به نام «هنر مقدس هندی»، اگر مقصود از هندوستان، سرزمین و قومی معین باشد، متصور نیست.
بدون تردید نبوغ قومی در كیفیت اجرا و سبك هنر قدسی نقش دارد، چنان‌كه این تمایز میان هنر بودایی ژاپن و سیلان دیده می‌شود؛ اما این تفاوت‌ها و تمایزها تنها در محدوده مرزهایی كه به وسیله اصول منبعث از روح و قالب هر یك از ادیان گوناگون ترسیم می‌شود، معنا پیدا می‌كند. هنر قدسی از سرچشمه روحانی یك مذهب خاص سیراب می‌شود و در نبوغ آن سهیم است؛ همچنین زبان رمزی این هنر با قالب و صورت و مذهب مزبور پیوند دارد. این عناصر در هنر قدسی بر سایر عوامل غلبه دارند؛ از این روست كه میان معبد هندوی «دساواترا»(20) و مسجد دهلی كه هر دو در هندوستان واقع شده‌اند، و بین معابد طبیعت گرای رومی و كلیساهای آخرت نگر «رومانسك» كه هر دو در ایتالیا قرار دارند، تفاوت‌های عظیمی به چشم می‌خورد.
گفتنی است این برنامه پیش از این از شبکه رادیوئی فرهنگ پخش شده است.

تهیه کننده اینترنتی: مريم حسيني

دبیر سرویس: علي جعفري فوتمي

سرویس فرهنگ و هنر

منبع : راديو فرهنگ

تهیه کننده برنامه اصلی : شهناز دهکردي,

گوینده : فاطمه رکني,

کلید واژه : امر قدسي, هنر قدسي, مذاهب, معماري,

تصویر تکمیلی برنامه

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

22':41"

 

22':41" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon