no related item

شنونده: 4
دریافت: 14
بازدید: 1241

فروردین|96

13

12:0

واژگان ورزش

واژگان ورزش حرف F

ایران صدا: در برنامه واژگان ورزش به طور تخصصی واژگان رشته های ورزشی مختلف را با ذکر توضیحات ارائه کرده و درباره فنون ورزشی توضیح خواهیم داد. در این برنامه نیز به واژگانی که با حرف Fشروع می شوند می پردازیم.

Fila
field
FINA
five hole
FIBA
floor dig
FIQ
FIDE
fie
FIG
focus

در این برنامه به زندگی نامه مرتضی فنونی زاده پرداخته می شود.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: طليعه سادات کمالي

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو ورزش

تهیه کننده برنامه اصلی : شهرام بهرامي نژاد,

گوینده : شهريار شهرياري,

کلید واژه : مرتضي فنوني زاده, FIDE, FINA,

 

 
مدت:

13':02"

 

13':2" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon